СРБСКА РИЈЕЧ – РИЈЕЧ БОЖИЈА
Јован Илишковић
Михаило Јелић

ИЈЕКАВСКИ

Шта је етимологија?

Етимологија је наука о пореклу речи. Етимолошки обрађене речи сврставају се најчешће у етимолошки речник. У речима и уопште у језику једног народа огледају се његова историја и култура, начин размишљања и живота.

Али језик се непрестано мења и значење речи се сужава, мења, преноси на друге речи или чак нестаје. Тако се речи удаљавају од свог извора, баш као и народ који губи везу са својим извором, са својим кореном.

Идентитет и менталитет Срба

И управо ту на сцену ступа етимологија. Она открива стара првобитна значења речи често веома различита од данашњих, и на тај начин открива наш првобитни начин размишљања и живота. Књига СРБСКА РИЈЕЧ - РИЈЕЧ БОЖИЈА открива изворни идентитет и менталитет Срба.

У књизи је етимолошки обрађено преко 500 речи. Када се сагледа начин творбе наших речи, када се дође до њихових корена и када се открије значење тих корена, уочава се да је данашње значење многих речи различито од значења њихових корена. Тако једна реч, у ствари, носи два значења у себи.

Језик и вера

Ова два значења данас наизглед немају ништа заједничко. Међутим, ако се језик сагледа кроз призму вере, онда се одједном осветљава једна природна веза између та два значења, веза која враћа језик у његово изворно стање.

Тако откривањем корена речи нашег језика етимологија открива и наше корене, корене нашег народа, открива једну дубоку повезаност између нашег језика и наше вере, између србског језика и православља, између србских речи и Речи Божије (Светог Писма, Библије).

Јер „у почетку бјеше Ријеч...“

Етимологија наших речи:

Шта значи реч (узречица) БРЕ? Значење речи ЧОВЕК, ДУША и ЛИЧНОСТ? Која је етимологија речи ИСТИНА, БОГАТСТВО и ПОБЕДА? Како су повезане речи ВАСИОНА и СЕЛО, а како ГОДИНА и ДОГАЂАЈ? Шта је заједничко речима ПОРОК, ПОРЕКЛО и РЕЧ? Зашто речи ПРИРОДА и НАРОД имају исти корен? Шта нам о речима ВЕНЧАЊЕ, САХРАНА и СУДБИНА говоре њихови корени? Зашто у исту породицу спадају речи ИЗВЕШТАЈ, СВЕСТ, САВЕСТ, СВЕДОК, ВЕШТАК, ЗАВЕТ, НЕВЕСТА?

2012 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА k1389@bk.ru +49 172 9106 825